puertadetibor banner2v
updated 4:26 AM CEST, Apr 19, 2018

Az ellentmondás maga az Élet. Teológia és valóság

A misztériumok nem valódiak. Az ellentmondások igen. A nyitott teizmus, szemben a klasszikus teizmussal, így a katolikus vagy református teológia (kálvinizmus) képével, nem hisz a misztériumokban, ami Isten általános terveit vagy azok végrehajthatóságát illeti.

Mi a nyitott teizmus?

Egy doktrína, ami a jó irányban változtatta meg az életem. Néhány elméleti alapvetés a nyitott teizmus világában, minden bibliamagyarázat és bibliakommentár előtt.

  • Published in Biblikus

A nyitott teizmus és a tudományok

A “Nyitott teizmus – Tudományos” szakasz azt vizsgálja, támogatják-e a tudomány eredményei az ember és Isten közötti kapcsolat és a világ megismerésének nyitott teista megközelítését. A vonatkozó területek természetesen magukban foglalják a természettudományok ágait, mint a fizika és a biológia (ideértve a kvantummechanikát és az evolúció elméletét) és a társadalomtudományok területeit, mint a közgazdaságtan és a történelem és általában és a tudomány és hit, tudomány és vallás viszonyát. Meggyőződésem, hogy a teológia nem hagyhatják figyelmen kívül a tudományok mindenkori állását, ahogy nem hagyhatják figyelmen kívül az Isten által ihletett igéket sem. Amennyiben szükséges, a teológiákat felül kell vizsgálni és kiigazítani, ideértve a nyitott teizmust is.

Keresztény életvitel sorozat: szellemi és intellektuális szerénység

Ha egy nyitott(abb) Istent fogadunk el teljes szívünkből urunknak és megváltónknak, akkor a szellemi és intellektuális szerénységünk megerősödik, tudatosabbá és megalapozottabbá válik. Ez magában foglalja, hogy jóval kevésbé foglalkoztat majd minket embertársaink társadalmi státusa és a hajlandóságot is, hogy a korlátainkat megértsük és elfogadjuk. Nyitott teizmus és teológia a gyakorlatban. Megszentelődés és a keresztény életvitel sorozat.

Subscribe to this RSS feed