puertadetibor banner2v
updated 4:26 AM CEST, Apr 19, 2018

Az ellentmondás maga az Élet. Teológia és valóság

A misztériumok nem valódiak. Az ellentmondások igen. A nyitott teizmus, szemben a klasszikus teizmussal, így a katolikus vagy református teológia (kálvinizmus) képével, nem hisz a misztériumokban, ami Isten általános terveit vagy azok végrehajthatóságát illeti.

Isten tulajdonságai számítanak a nyitott teizmus számára. A református teológia (kálvinizmus) istenképének kritikája

Jelen írás megoldást kínál a keresztény teológia azon problémájára, amit úgy hívok, hogy a gyerekbeszéd-paradoxon. Döntő érvek hozhatók fel amellett, hogy Isten a Bibliában egyedül a lényegi tulajdonságaira nézve nem nyúl az akkomodáció eszközéhez, ellentétben azzal, amit a klasszikus teizmus, így például a katolicizmus és a református teológia, a kálvinizmus állít. Illetve amellett, hogy a rendszeres teológiáknak emiatt elsősorban ezen legfontosabb isteni közléseken kell alapulniuk, amelyek így a nyitott teizmus teológiáihoz állnak közelebb.

Subscribe to this RSS feed