puertadetibor banner2v
updated 3:57 AM CET, Nov 19, 2019

A nyitott teizmus és a tudományok

A “Nyitott teizmus – Tudományos” szakasz azt vizsgálja, támogatják-e a tudomány eredményei az ember és Isten közötti kapcsolat és a világ megismerésének nyitott teista megközelítését. A vonatkozó területek természetesen magukban foglalják a természettudományok ágait, mint a fizika és a biológia (ideértve a kvantummechanikát és az evolúció elméletét) és a társadalomtudományok területeit, mint a közgazdaságtan és a történelem és általában és a tudomány és hit, tudomány és vallás viszonyát. Meggyőződésem, hogy a teológia nem hagyhatják figyelmen kívül a tudományok mindenkori állását, ahogy nem hagyhatják figyelmen kívül az Isten által ihletett igéket sem. Amennyiben szükséges, a teológiákat felül kell vizsgálni és kiigazítani, ideértve a nyitott teizmust is.