puertadetibor banner2v
updated 8:35 AM CET, Mar 9, 2018

Az ellentmondás maga az Élet. Teológia és valóság

A misztériumok nem valódiak. Az ellentmondások igen. A nyitott teizmus, szemben a klasszikus teizmussal, így a katolikus vagy református teológia (kálvinizmus) képével, nem hisz a misztériumokban, ami Isten általános terveit vagy azok végrehajthatóságát illeti.

Paul Washer és a szuverén kegyelem misztériuma. A teológia és a görög bölcselet újabb találkozása a református teológiákban, azaz a kálvinizmus elméletében

Mindkét Pálnak igaza van. Akkor kinek nincs? Sok teológia, még több filozófia, kevés Biblia, avagy írás a református teológia (a kálvinizmus) egy gyenge pontjáról.

Az odaadó Isten megosztja hatalmát a teremtéssel. Oord és kalandozása a nyitott teizmus birodalmában

Az isteni gondviselés egy új, erőteljes modellje meggyőzően hat és elgondolkoztatott. Vannak azért kétségeim. A nyitott teizmus néha, mint a református teológia avagy a kálvinizmus, vereséget szenved a filozófiától. Könyvkritika.

A nyitott teizmus és a tudományok

A “Nyitott teizmus – Tudományos” szakasz azt vizsgálja, támogatják-e a tudomány eredményei az ember és Isten közötti kapcsolat és a világ megismerésének nyitott teista megközelítését. A vonatkozó területek természetesen magukban foglalják a természettudományok ágait, mint a fizika és a biológia (ideértve a kvantummechanikát és az evolúció elméletét) és a társadalomtudományok területeit, mint a közgazdaságtan és a történelem és általában és a tudomány és hit, tudomány és vallás viszonyát. Meggyőződésem, hogy a teológia nem hagyhatják figyelmen kívül a tudományok mindenkori állását, ahogy nem hagyhatják figyelmen kívül az Isten által ihletett igéket sem. Amennyiben szükséges, a teológiákat felül kell vizsgálni és kiigazítani, ideértve a nyitott teizmust is.

Keresztény életvitel sorozat: szellemi és intellektuális szerénység

Ha egy nyitott(abb) Istent fogadunk el teljes szívünkből urunknak és megváltónknak, akkor a szellemi és intellektuális szerénységünk megerősödik, tudatosabbá és megalapozottabbá válik. Ez magában foglalja, hogy jóval kevésbé foglalkoztat majd minket embertársaink társadalmi státusa és a hajlandóságot is, hogy a korlátainkat megértsük és elfogadjuk. Nyitott teizmus és teológia a gyakorlatban. Megszentelődés és a keresztény életvitel sorozat.

Isten tulajdonságai számítanak a nyitott teizmus számára. A református teológia (kálvinizmus) istenképének kritikája

Jelen írás megoldást kínál a keresztény teológia azon problémájára, amit úgy hívok, hogy a gyerekbeszéd-paradoxon. Döntő érvek hozhatók fel amellett, hogy Isten a Bibliában egyedül a lényegi tulajdonságaira nézve nem nyúl az akkomodáció eszközéhez, ellentétben azzal, amit a klasszikus teizmus, így például a katolicizmus és a református teológia, a kálvinizmus állít. Illetve amellett, hogy a rendszeres teológiáknak emiatt elsősorban ezen legfontosabb isteni közléseken kell alapulniuk, amelyek így a nyitott teizmus teológiáihoz állnak közelebb.