puertadetibor banner2v
updated 3:57 AM CET, Nov 19, 2019

Az ellentmondás maga az Élet. Teológia és valóság

A misztériumok nem valódiak. Az ellentmondások igen. A nyitott teizmus, szemben a klasszikus teizmussal, így a katolikus vagy református teológia (kálvinizmus) képével, nem hisz a misztériumokban, ami Isten általános terveit vagy azok végrehajthatóságát illeti.

Paul Washer és a szuverén kegyelem misztériuma. A teológia és a görög bölcselet újabb találkozása a református teológiákban, azaz a kálvinizmus elméletében

Mindkét Pálnak igaza van. Akkor kinek nincs? Sok teológia, még több filozófia, kevés Biblia, avagy írás a református teológia (a kálvinizmus) egy gyenge pontjáról.

Az odaadó Isten megosztja hatalmát a teremtéssel. Oord és kalandozása a nyitott teizmus birodalmában

Az isteni gondviselés egy új, erőteljes modellje meggyőzően hat és elgondolkoztatott. Vannak azért kétségeim. A nyitott teizmus néha, mint a református teológia avagy a kálvinizmus, vereséget szenved a filozófiától. Könyvkritika.